Ansökan medlemskap

Medlemskap kan endast erhållas av fysisk person boende i Ludvika eller Smedjebackens kommun. Ansökningsblankett finns att hämta på Oxriset