Bärke HusvagnsClub

Välkommen till vår hemsida

Bärke HusvagnsClub är en ideell förening som har till uppgift att främja utvecklingen av användandet av husvagn. 

Klubben har inget enskilt eller allmänt vinstintresse i sin verksamhet

Klubben skall verka för: 

¤ ett varmt och uppriktigt kamratskap med tonvikt på hjälpverksamhet och hänsyn.

¤ att genom ungdoms- och familjeengagerande verksamhet ge medlemmarna en meningsfull fritid med ökad gemenskap över generationsgränserna.

¤ att genom utbildning i samverkan med andra organisationer bidra till god trafikkultur.